Het proces

De werkwijze

Het realiseren van een gedenkteken of gedenkbeeld voor een verloren dierbare is een totaalproces, dat bestaat uit een aantal fasen. Om u een beeld te geven van deze proces kunt u hieronder de fasen bestuderen klik op de fase om hierover meer te weten te komen.    
Fase 1 foto 1 Fase 1 foto 2
Fase 1 foto 3 Fase 1 foto 4
FASE 1: Na een eerste contact volgt eventueel een vrijblijvend kennismakingsgesprek, bij voorkeur in het atelier. Zodoende krijgt men direct een eerste beeld en indruk van mij als ‘maker in mijn werkomgeving’, mijn werkwijze/expertise en de materialen, waarmee ik werk. Daarbij is het voor mij als ‘vertaler’ belangrijk en waardevol om ‘de emotionele schakel’ naar de persoon, waarvoor het beeld uiteindelijk bestemd is, persoonlijk te ontmoeten.In het eerste gesprek of eventueel vervolggesprek moet al duidelijk worden in welke richting de persoonlijke uitstraling van het beeld gezocht moet worden.
Welke persoonlijke kenmerken of symboliek kunnen worden toegepast en wat wil men qua emotie en gevoel terugzien/herkennen in deze t’URN? De wensen en ideeën van de opdrachtgever zijn in principe bepalend voor het ontwerp en de uitvoering van ’n t’URN. In overleg wordt gekeken en besproken in hoeverre deze realiseerbaar zijn.Voorts wordt bepaald, welke materialen eventueel gebruikt zullen worden, zowel voor de sokkel, als voor het beeld.Er is veel mogelijk.Lees meer over materialen
Fase 2 foto 1 Fase 2 foto 2
Fase 2 foto 3
FASE 2: De benodigde verkregen informatie vormt de eerste basis voor inspiratie. Eerst wordt een idee/schetsontwerp gemaakt ter visualisatie van de vormgeving.
Na bespreking en eventuele verandering/aanpassing wordt een proto/miniatuur uitvoering gemaakt t.b.v. ruimtelijke beeldvorming.
Fase 3 foto 1 Fase 3 foto 2
Fase 3 foto 3 Fase 3 foto 4
FASE 3: Na goedkeuring van het ontwerp volgt het uiteindelijke arbeidsproces, dat de gestalte moet geven aan deze nieuwe t’URN.
De opdrachtgever ontvangt regelmatig middels e-mail foto’s van de ontwikkeling rond het proces. Zo groeit men mee met het beeld, dat men uiteindelijk geleverd krijgt.
Fase 4 foto 1 Fase 4 foto 2
Fase 4 foto 3 Fase 4 foto 4
FASE 4: Elke t’URN wordt op locatie afgeleverd en geïnstalleerd. In overleg met de opdrachtgever wordt de datum/tijdstip bepaald.